San Carlo al Lazzaretto

San Carlo al Lazzaretto

Kościół San Carlo al Lazzaretto znajduje się w dzielnicy „Porta Venezia” na largo  Bellintani Fra Paolo, 1. Wybudowany w XVI wieku w centrum czternastowiecznego Lazaretu w Mediolanie, w którym hospitalizowano pacjentów chorych na dżumę. W ciągu wielu następnych lat pomału zaczął się rozpadać. Pod koniec XVIII wieku, po wyburzeniu Lazaretu, kościół został odzyskany i dziś jest filią parafii Santa Francesca Romana, w diecezji mediolańskiej.

Podczas budowy Lazaretu pod koniec XV wieku, na środku dziedzińca wzniesiony został ołtarz , w taki sposób aby był widoczny z każdego miejsca w szpitalu i aby każdy chory miał możliwość oglądania i słuchania odprawianych nabożeństw. Po wielkiej epidemii w 1576 roku, arcybiskup Carlo Borromeo dał za zadanie swojemu zaufanemu architektowi Pellegrino Tibaldiemu zbudowanie kościoła. Tak został wybudowany obecny kościół na planie centralnym, w formie ośmiokąta, otwarty ze wszystkich stron. Kościół pełnił swoją funkcję aż do 1797 roku, kiedy po francuskim podpoju księstwa Mediolanu został przeznaczony na cele wojskowe.

W czasch, gdy Mediolan był stolicą Republiki Cisalpińskiej, zlecono architektowi  Giuseppe Piermarini przekształcić Kościół w Świątynię Ojczyzny. Piermarini zburzoł oryginalną kopułę budynku, a ściany zewnętrzne zostały zamurowane. W XIX wieku, budynki stanowiące ogrodzenie Lazaretu zostały przeznaczone do celów rolniczych i na prywatne domy chłopów, aż do zakupu przez Banca di Credito Italiano, który zarządził rozbiórkę i podział powierzchni. Świątynia została oszczędzona podczas rozbiórki, i po renowacji, w którym została odbudowana kopuła, został ponownie otwarty na cele kultu w 1884 r. i od tego czasu nosi imię świętego, który zadecydował o budowie kościoła.

San Carlo al Lazzaretto

Konstrukcja kościoła jest na ośmiokątnym planie centralnym. Każda ściana zawiera serlianę (okno weneckie), dziś zabudowane, wsparte na kamiennych kolumnach stylu jońskiego. Wewnątrz znajduje się dodatkowy mniejszy pierścień kolumn i filarów wspierających kopułę i latarnię, która powielają formę struktury zewnętrznej.

Znajdź na mapie

San Carlo al Lazzaretto

Atrakcje w pobliżu